بازشناسي تعاملات اجتماعي در فضاهاي شهري به عنوان شاخصي از پايداري اجتماعي

مالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بازشناسي تعاملات اجتماعي در فضاهاي شهري به عنوان شاخصي از پايداري اجتماعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بازشناسي تعاملات اجتماعي در فضاهاي شهري به عنوان شاخصي از پايداري اجتماعي : تعداد صفحات :16چکیده مقاله: مباحث اجتماعی به عنوان دریچه جدیدی جهت دستیابی به توسعه پایدار میباشند و اخیراً پایداری اجتماعی به عنوان بخش مهم و اساسی توسعه پایدار، توجه برنامهریزان و سیاستگذاران شهری را به خود جلب کرده است. پایداری اجتماعی با مفهومیکیفی، خود در بر گیرن

تاثير فضاهاي سبز داخلي در ساختمانهاي مسکوني با رويکرد سلامت

کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير فضاهاي سبز داخلي در ساختمانهاي مسکوني با رويکرد سلامت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن تاثير فضاهاي سبز داخلي در ساختمانهاي مسکوني با رويکرد سلامت : تعداد صفحات :16چکیده مقاله: انسان بیش از نیمی از عمر خود را در خانه سپری می کند وخانه از مهمترین عوامل شکل گیری رفتار فردی و اجتماعی افراد می باشد. خانه به عنوان مکانی که تمام اقشار جامعه در سنین مختلف از آن استفاده می کنند، نقش اساسی در سلامت انسان، چهاز نظر جسمی وچه از نظر روانی دارد و عاملی برای شکل گیری فرهنگ یک جامعه است. در

تحليل کمانش پوسته استوانه اي شياردار تحت بار محوري

اخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحليل کمانش پوسته استوانه اي شياردار تحت بار محوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن تحليل کمانش پوسته استوانه اي شياردار تحت بار محوري : تعداد صفحات :9چکیده مقاله: در این مقاله کمانش پوسته های استوانه ای شیار دار تحت بار محوری به روش تئوری و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. پوسته ها از جنس فولاد با استاندارد ) USA/API – X42 5L ( در نظر گرفته شده اند که یکی از پرکاربرد ترین مواد استفاده شده در صنایع گاز، نفت و پتروشیمی می باشند. اثر شیار مارپیچ برروی پوسته استوانه ای مورد تحلیل قرار گرفته است و در ادامه