بررسي شاخص هاي آسايش حرارتي ساختمان در شهر اهواز

فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي شاخص هاي آسايش حرارتي ساختمان در شهر اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي شاخص هاي آسايش حرارتي ساختمان در شهر اهواز : تعداد صفحات :22چکیده مقاله: شناخت پتانسیل های طبیعی، به عنوان بستر فعالیت های انسانی پایه و اساس غالب برنامه ریزی های محیطی و آمایش سرزمین را تشکیل می دهد. در این راستا ویژگیهای اقلیمی و عناصر غالب آن در پراکندگی فضایی و شکل گیری رفتار محیطیجوامع انسانی نقش تعیین کننده ایی ایفا می کنند تا آنجا که امروزه مطالعات و بررسی های بیوکلیمای انسانی، پایه و اساس برنامه ریزی های شهر

طراحي شهر هاي جديد در راستاي توسعه ي پايدار

باشد و در فايل اصلي طراحي شهر هاي جديد در راستاي توسعه ي پايدار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن طراحي شهر هاي جديد در راستاي توسعه ي پايدار : تعداد صفحات :10چکیده مقاله: پیش بینی می شود که جمعیت شهری کشور ما در 30 سال آینده به حدود سه برابر افزایش می یابد، بنابراین به سطحی معادل سطح موجود شهرها نیاز خواهد بود. اگر چه رشد شهرها در ارتفاع با توجه به بهبود امکانات فنی و تکنیک های ساختمان سازی، موضوع سه برابر شدن شهرها را تا حدود زیادی منتفی می سازد، به منظور پیشگیری از ایجاد مشکلات کلان شهرها، ضرورت ایجاد شهرهای جدید مطرح می گردد. بررسی ها

بررسي رابطه پايگاه هويت و ويژگي هاي شخصيتي (مورد مطالعه، دانشجويان دانشگاه دولتي ايلام)

رت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه پايگاه هويت و ويژگي هاي شخصيتي (مورد مطالعه، دانشجويان دانشگاه دولتي ايلام)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي رابطه پايگاه هويت و ويژگي هاي شخصيتي (مورد مطالعه، دانشجويان دانشگاه دولتي ايلام) : تعداد صفحات :12چکیده مقاله: هدف: این تحقیق بررسی رابطه پایگاه هویت با ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام می پردازد.روش شناسی: تحقیق از جهت هدف، کاربردی و از نظرماهیت، توصیفی و از نظر روش، پیمایشی می