بررسي و ارائه راهکارهاي نوين در توليد احجام مدور چوبي در راستاي حفظ محيط زيست

ي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي و ارائه راهکارهاي نوين در توليد احجام مدور چوبي در راستاي حفظ محيط زيست،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي و ارائه راهکارهاي نوين در توليد احجام مدور چوبي در راستاي حفظ محيط زيست : تعداد صفحات :12چکیده مقاله: با توجه به آنکه یکی از چالشهای پیش رو در زندگی مدرن دست یافتن به توسعه پایدار در عرصه های مختلف می باشد لزوم بررسی آن در هنرهای گوناگون بخصوص هنرهای تزئینی و کاربردی چوبی نیز اجتناب ناپذیر است. بررسی و ارائه راهکارهای نوین در تولید

موضوعات آموزشي و سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

د مي باشد و در فايل اصلي موضوعات آموزشي و سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن موضوعات آموزشي و سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري : تعداد صفحات :8چکیده مقاله: مدیریت یک سازمان برای اداره موفقیت آمیز دستگاه مدیریت خود نیاز دارد کارائی را افزایش دهد از هزینه های بکاهد و نقش موثری در ایجاد ثروت ملی در قالب تولید محصولات ایفا کند سیسم اطلاعاتی حسابداری در جهت تحقق این نقش؛ وظیفه ای اساسی راایفا می کند و مدیریت برای انجام وظایف خود به اطلاعاتی که از دل چنین سیستمی به دست می آید؛ درکنار سایر اطلاعات قابل دستیابی از سایر

اخلاق اسلامي در خانواده از منظر روايات

فايل اصلي اخلاق اسلامي در خانواده از منظر روايات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن اخلاق اسلامي در خانواده از منظر روايات : تعداد صفحات :18چکیده مقاله: اخلاق اسلامی در خانواده عبارت است از رعایت اصول و مقررات موجود در روایات و فقه ما حاکم بر روابط اعضای خانواده برای داشتن خانوادهای به سبک اسلامی به دلیل اهمیت خانواده در بعد تربیتی و اثرگذاری آن در آینده فرزند و جامعه ازیک سو و سوالات زیادی که در این خصوص وجود دارد از سوی دیگر، این پژوهش انجام شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده به یک سلسله مسائل اخلاقی را که قران مج