ارائه يک مدل مديريت دانش براي کاهش ريسکهاي قراردادي در پروژه هاي EPC

،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارائه يک مدل مديريت دانش براي کاهش ريسکهاي قراردادي در پروژه هاي EPC،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن ارائه يک مدل مديريت دانش براي کاهش ريسکهاي قراردادي در پروژه هاي EPC : تعداد صفحات :21چکیده مقاله: دانش و ارتقای سطح آن در هر سازمان پویایی از ارکان اصلی و حیاتی برای رشد و بقای آن سازمان محسوب می گردد. از این رو مدیریت دانش بهینه در ارتباط با جمع آوری و بکارگیری اطلاعات کسب شده پروژه های پیشین و در حال انجام آنها و نیز دانش ضمنی موجود در سازمان می تواند از عوامل کسب موفقی

بررسي مديريت هزينه و اقتصاد در سازههاي پيشساخته

ایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي مديريت هزينه و اقتصاد در سازههاي پيشساخته،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي مديريت هزينه و اقتصاد در سازههاي پيشساخته : تعداد صفحات :10چکیده مقاله: پروژه های ساخت همواره در معرض ریسک های مختلفی هستند که این ریسک ها در صورت عدم مدیریت صحیح می توانند باعث کاهش عملکرد و حتی شکست پروژه شوند. بنابراین، به منظور حصول عملکرد مطلوب در پروژه های ساخت، بکارگیری دانشمدیریت ریسک ضروری است. در فرهنگ فشرده آکسفورد ریسک را شانس خطر پیامدهای بد یا خطر تعریف میکنند. مدیریت ریسک یک فرآیند سیستماتیک برنامهریز

بررسي پتانسيل هاي گردشگري در توسعه پايدار روستايي(نمونه موردي: روستاي پالنگان)

ختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي پتانسيل هاي گردشگري در توسعه پايدار روستايي(نمونه موردي: روستاي پالنگان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي پتانسيل هاي گردشگري در توسعه پايدار روستايي(نمونه موردي: روستاي پالنگان) : تعداد صفحات :16چکیده مقاله: در عصر حاضر گردشگری به طور اعم و پایداری گردشگری به طور اخص در مناطق توریستی شهری و روستایی، به یکی از مهمترین مباحث در محافل علمی و آکادمیک جهان تبدیل شده است. مقاله حاضر با هدف توان سنجی و شناسایی و معرفی مشکلات گردشگری در ر