کاربرد مساله مکان يابي پوششي در عبور از نقاط بهينه محلي

ن يابي پوششي در عبور از نقاط بهينه محلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن کاربرد مساله مکان يابي پوششي در عبور از نقاط بهينه محلي : تعداد صفحات :20چکیده مقاله: مساله مکان یابی همواره از مهمترین مسائل مطرح شده در مدیریت زنجیره تامین بوده است. یکی از مشهورترین و پرکاربردترین مدل های مکان یابی که از اوایل ظهور علم مکان یابی به آن پرداخته شده است، مساله مکان یابی پوششی است. در این مقاله از مدل مکان یابی حداکثر پوششی برای به دست آوردن هدف حداکثر کردن کل تقاضای پوشش داده شده استفاده شده است. سپس برای حل مسئله مکان یابی مورد نظر از روش شبیه ساز

طراحي تيرهاي با انتهاي پلکاني (Dapped End) با استفاده از مدل خرپايي (Strut&Tie)

ل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي طراحي تيرهاي با انتهاي پلکاني (Dapped End) با استفاده از مدل خرپايي (Strut&Tie)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن طراحي تيرهاي با انتهاي پلکاني (Dapped End) با استفاده از مدل خرپايي (Strut&Tie) : المللي سازه ، معماري و توسعه شهريتعداد صفحات :18چکیده مقاله: یکی از کاربردهای روش خرپایی (Strut&Tie) استفاده از آن برای طراحی نواحی با ناپیوستگی در بار یا هندسه می باشد.در این مقاله کاربرد روش مدل خرپایی برای تیرهای پیش ساخته با انتهای پلکانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.شایان ذکر است برای طراحی ب

روي، يک عنصر و ده ها نقش

نقش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن روي، يک عنصر و ده ها نقش : تعداد صفحات :10چکیده مقاله: روی عنصری شیمیایی از دسته ی عناصر واسطه است که با عدد اتمی 30 که در جدول تناوبی با نشان ZN نشان داده می شود. این فلز سفید رنگ در اثر اکسید اسیون تیره رنگ می شود و در هنگام سوختن نوری سبز رنگ تولید می کند. این فلز برای زندگی و بقاء انسان ضروری است و در آنزیم های و هورمون های بدن نقش اساسی دارد. نقش این فلز در بیماری دیابت و افزایش تاثیر انسولین به اثبات رسیده است فلز روی همچنین یکی از فاکتورهای اساسی در عملکرد سیستم ایمنی و بازسازی آسیبهای پوستی است درا