مقاله بهبود سرعت ياد گيري شبکه هاي عصبي

در فايل اصلي مقاله بهبود سرعت ياد گيري شبکه هاي عصبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله بهبود سرعت ياد گيري شبکه هاي عصبي : مقدمه شبکه های عصبی چند لایه پیش خور1 به طور وسیعی د ر زمینه های متنوعی از قبیل طبقه بندی الگوها، پردازش تصاویر، تقریب توابع و ... مورد استفاده قرار گرفته است. الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا2، یکی از رایج ترین الگوریتم ها جهت آموزش شبکه های عصبی چند لایه پیش خور می باشد. این الگوریتم، تقریبی از الگوریتم بیشترین تنزل3 می باشد و در چارچوب یادگیری عملکردی 4 قرار می گیرد. عمومیت یافتن الگوریتمBP ، بخاطر سادگی و کا

بررسي ميزان تجمع فلزات سنگين در عضله برخي ماهيان پشت سد خدآفرين در رودخانه ارس و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني

ارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي ميزان تجمع فلزات سنگين در عضله برخي ماهيان پشت سد خدآفرين در رودخانه ارس و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي ميزان تجمع فلزات سنگين در عضله برخي ماهيان پشت سد خدآفرين در رودخانه ارس و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني : تعداد صفحات :10چکیده مقاله: تحقیق حاضر، در بهار 1331 ، به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین مس،، آرسسنیو و کسادمیو Cd, As, Cu در

بررسي عوامل موثر بر ارتقاء يادگيري دانش آموزان با رويکرد شبکه هاي عصبي(مورد مطالعه مدارس شمال ايران)

ولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي عوامل موثر بر ارتقاء يادگيري دانش آموزان با رويکرد شبکه هاي عصبي(مورد مطالعه مدارس شمال ايران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي عوامل موثر بر ارتقاء يادگيري دانش آموزان با رويکرد شبکه هاي عصبي(مورد مطالعه مدارس شمال ايران) : تعداد صفحات :17چکیده مقاله: هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر ارتقا یادگیری دانش آموزان با رویکرد شبکه های عصبی می باشد این پژوهش از نوع ملی بود . جامعه آماری شامل کل