مدل سازي و رسم منحني IDA دو ساختمان با 10 درصد خطا در اجرا و بدون خطا در اجرا با قاب خمشي متوسط در زلزله حوزه نزديک بم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مدل سازي و رسم منحني IDA دو ساختمان با 10 درصد خطا در اجرا و بدون خطا در اجرا با قاب خمشي متوسط در زلزله حوزه نزديک بم :
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

امروزه ارزیابی عملکرد سازه ها در برابر زلزله به یکی از بحث های رایج در بین محققین تبدیل شده است یکی از ابزارهای کلیدی در ارزیابی رفتار لر زه ای سازه ها منحنی های IDA است مدل های مورد نظر ساختمان 6 طبقه قاب مهار بندی هم محور با دو حالت یکی با اجرای صحیح و دیگری دارای با حدف 10% بادبندها (به لحاظ سطح مقطع) می باشند. مدلسازی این ساختمان ها با در نظر گرفتن یک زلزله حوزه نزدیک در نرم افزار OpenSeeS انجام شده و تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی افزایشی بر روی مدل ها انجام گرفت در این بررسی تغییر مکان جانبی نسبی سازه ها به عنوان شاخ خرابی در نظر گرفته شده است بر اساس آیین نامه ASCE40-06 حدود تعیین شده برای تغییر مکان جانبی نسبی برای حالات فرو گذشت IO,LS,CP به ترتیب 5%، 2/5% و 0/7% در نظر گرفته شد . ضریب مقیاس های 2/6 و 1/9 و 0/7 بدون خرابی و برای ساختمان 10 درصد خطا در اجرا 2/1 و 1/5 و 0/5 بدست اورده شد که بر این اساس منحنی IDA برای دو حالت یاد شده رسم گردید.

لینک کمکی