مدلسازي انتخاب فرودگاه با استفاده از مدل لوجيت دوگانه مطالعه موردي: فرودگاه امام خميني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مدلسازي انتخاب فرودگاه با استفاده از مدل لوجيت دوگانه مطالعه موردي: فرودگاه امام خميني :
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

درسالهای اخیر با افزایش تعداد مسافران هوایی و ظهور شهرهای چند فرودگاهی، تحلیل رفتار انتخابی مسافران در انتخاب فرودگاه مبداء همواره از مهمترین مسائل در زمینه حمل و نقل هوایی و از چالشهای پیشرو بوده است. در انتخاب فرودگاه توسط مسافران، پارامترها و عوامل متعددی نقش دارند که هرکدام وابسته به ویژگیهای منطقه مورد مطالعه و همچنین خصوصیات فردی و اجتماعی ساکنین آن منطقه، می توانند متفاوت باشد. این مقاله سعی دارد تا با استفاده از مدل لوجیت دوگانه به مدلسازی انتخاب فرودگاه توسط مسافران بپردازد و پارامترهای تأثیرگذار در انتخاب فرودگاه را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور اطلاعات حاصل از 3 روز پیمایش صورت گرفته در تابستان 93 ، ورودی این مدل را تشکیل می دهند. تعداد پرسشنامه ها 240 عدد بوده و پیمایشهای مذکور در قالب رجحان بیان شده به شکل مصاحبه حضوری در فرودگاه امام خمینی انجام گرفته اند. پس از ساخت مدل مشخص گردید که پارامترهایی نظیر تعداد اعضای بالای 18 سال خانواده، تجربه استفاده از فرودگاه در گذشته، سن مسافران، زمان پرواز فرودگاه، درآمد و ایجاد امکاناتی از قبیل فضای بازی مخصوص کودکان نقش مهمی در انتخاب فرودگاه توسط مسافران ایفا می کنند..

لینک کمکی