ارائه برچسب مديريت مصرف آب در جهت بهينه سازي منابع آبي کشاورزي وکاربردهاي اقتصادي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارائه برچسب مديريت مصرف آب در جهت بهينه سازي منابع آبي کشاورزي وکاربردهاي اقتصادي آن :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

با توجه به مصرف بی رویه منابع آبی بالخصوص منابع زیر زمینی در بخش کشاورزی و خسارات جبران ناپذیر و مخرب آن درحیات انسانی با وجود آهنگ خطرآن ، وظیفه خطیری اینست با مدیریت صحیح منابع آبی در جهت بهینه سازی و توسعهمتوازن با توجه به دسترسی و محدویت های مربوط به اقلیم آب هوایی و صیانت ازحفظ حقوق نسل آینده به عنوان حیاتی ترین ماده برای زیستن در کشوری مثل ایران با توجه به اینکه در مناطق خشک و نیمه خشک قراردارد و سطح بارش ها پاسخ گوی میزان برداشت بی رویه و غیر اصولی در بخش کشاورزی نمی باشد ،در همین راستا با چنین شرایط به وجود آمدهبرای اینکه بتوان توسعه کشاورزی را همگام با ارائه تولیدات داخلی جهت خودکفایی با رویکرد امنیت غذایی رقم زد ،درصدد آن بر آمدیم تحقیقی را ارائه نماییم که بتواند نقشی اثر گذار دربهینه سازی واجرای الگوی صحیح مصرف دراین بخشاقتصادی باعنوان معرفی برچسب مصرف آب کشاورزی براساس یک سری شاخص هایی به آن اشاره خواهد شد ناسامانی هایموجود در هدر رفت منابع آبی راکاهش داده و همچنین این ابزار بتواند رویکرد ها و قابلیت هایی را ایجاد کند تا با توانمندی و بهبود راهبردی دراین سیستم اقتصادی را دچار تحول نماید ،در ضمن این پژوهش براساس روش اقدام پژوهی با ارائه رویکردی کاربردی و بر گرفته از مطالعات غیر میدانی و کتابخانه ای و بهره بردن از سایر تحقیقات انجام گرفته است و سعی دارد علاوه برنگاه علمی به موضوع هر چند کوتاه و مختصر به کارایی و کاربردهای تاثیرگذار ابزار معرفی شده بپردازد

لینک کمکی