ارائه مدل مفهومي مديريت زنجيره تامين موجوات زنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارائه مدل مفهومي مديريت زنجيره تامين موجوات زنده :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

ماهیت زنجیره تامین محصولات پروتئینی حاصل ازموجودات زنده و خصوصا قابلیت فسادپذیری آ«ها مسائل و مشکلات جدیدی را برای مدیریت زنجیره به میان آورده است مدیریت مطلوب زنجیره تامین گام موثری درتامین نیاز کشور و جلوگیری ازنوسانات ناگهانی قیمت این محصولات می ب اشد فاجعه افزایش و نوسان قیمت برای م حصولاتی روی میدهد که برای تولید و عرضه آنها نیاز به یک زنجیره است زیرا درهریک ازبخشها واسطه هایی ایجادمیشود و محصول نهایی با قیمتی بسیاردورتر ازقیمت تولید واقعی و بدون تناسب با تقاضای بازار به مشتریان عرضه میگردد امروزه فاکتور های زیادی ازقبیل خدمت به مشتری کیفیت و هزینه هستند که برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین مورداستفاده واقع می شوند ازاین رو ازبین بردن واسطه و رساندن محصول به دست مشتری با کمترین قیمت برای رضایت مشتری اهمیت زیادی دارد این مقاله زنجیره تامین موجودات زنده شامل زنجیره گرم و سرد را تبیین نموده و به ارایه مدل مفهومی جامع مدیریت زنجیره تامین موجودات زنده به منظور یکپارچه سازی حلقه های زنجیره حذف واسطه ها و بهینه سازی های محلی همراه با لحاظ کردن ابعاداثرگذاربراین زنجیره می پردازد

لینک کمکی