ارزيابي آسيب پذيري محور بهشتي کرج در برابر زلزله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارزيابي آسيب پذيري محور بهشتي کرج در برابر زلزله :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

محور بهشتی کرج، جز مهم ترین شریان های شهری کرج میباشد که با توجه به قرار گیری همزمان کاربری تجاری در بدنه آن و کاربری مسکونی در لایه دوم خش های شمالی و جنوبی از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. از جمله مسائل مغفول در ورای ساخت و سازهای وسیع صورت گرفته در دهه های گذشته و توده گذاری های بیش از ظرفیت در محدوده مورد نظر، توجه به الزامات مدیریت بحران در ساخت و ساز بناها و قطعات میباشد. عواملی از قبیل مصالح ساخت، تناسب میان عرض شریان و ارتفاع جداره، شبکه معابر، سلسله مراتب دسترسی و...از جمله ویژگیهایی هستند که عیار یک محله را در برابر زلزله مشخص میکنند. نظر به اهمیت شناسایی پهنه های آسیب پذیر در مقابل زلزله برای تصمیم سازان و برنامه ریزان، این نوشتار بر آن است تا به شناسایی پهنه با بالاترین درجه آسیب پذیری در این محدوده پرداخته و سپس اقدام به ارائه راه کار های عملی در خصوص بهبود کارآیی پهنه مورد نظر به هنگام رخداد زلزله بنماید

لینک کمکی