بررسي توزيع عنصر سنگين سرب در اطراف يک بزرگ راه در جنوب غرب شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي توزيع عنصر سنگين سرب در اطراف يک بزرگ راه در جنوب غرب شيراز :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

اطراف بزرگراهها یکی از مناطق تحت تاثیر ترافیک و آلودگی عناصر سنگین است. سرب اهمیت ویژه ای در مسائل زیست محیطی داشته چراکه ورود آن به رژیم غذایی عوارضی ناخواستهی را به دنبال دارد. تردد وسایل نقلیه سبب پراکندگی این عنصردر اطراف بزرگراهها میشود. این فلز در اطراف بزرگراه ها به وسیله باد به کناره بزرگراه ها نقل مکان می کند. در تحقیق حاضر جهت بررسی آلودگی خاک در حاشیه بزرگراه توسط سرب و بررسی توزیع آن ، بزرگراه کمربندی احسان در شیراز انتخاب شد. برای نمونه برداری ، تراپخشی به طول 100 متر عمود بر هر دو طرف بزرگراه با 3 تکرار زده شد . نمونه گیری خاک از منطقه مورد نظر از 5 سانتی متری خاک سطحی به فواصل مختلف از بزرگراه به عمل آمد. نتایج حاکی از آن بود که جهت باد در انتقال آلودگی سرب در کنار بزرگراه احسان مهمترین عامل در تفاوت توزیع مختلف سمت شهر و سمت کوه سرب می باشد

لینک کمکی