بررسي توسعه گردشگري در محدوده پل ها با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردي:پل معلق رودخانه کارون محدوده شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي توسعه گردشگري در محدوده پل ها با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردي:پل معلق رودخانه کارون محدوده شهر اهواز :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

از آنجائی که گردشگری در اروپا به طور تخصصی مطرح میشود باید درکشور ایران نیز به موضوع گردشگری به دید تخصصی نگاه کرد. پل یک نوع گردشگری جدید در جهان محسوب می شود و حتی در اروپا نیز تازه به رشد رسیده است. شاهد هستیم که امروزه حتی پل ها نیز در فهرست جاذبه های گردشگری جای گرفته و گردشگران بسیاری برای دیدار از آنها علاقه نشان می دهند. بدین جهت امروزه کارشناسان گردشگری، برای استفاده مفید از این جاذبه های ساخته شده توسط انسان برنامهریزی می کنند و شاید به زودی همین واژه" گردشگری پل"یا چیزی شبیه به این، به عنوان یکی از موارد متعدد انواع گردشگری در تمام دنیا مطرح شود. رشد و توسعه سریع پل سازی در سال های اخیر، ایران را بی بهره از این منبع جدید گردشگری نگذاشته و در چند سال گذشته پل های بزرگی در ایران به بهره برداری رسیده اند که میتوان به 9 پل روی رودخانه کارون در اهواز اشاره کرد. در این پژوهش با تأکید بر موضوع به عنوان یکی از تکنیک های برنامه ریزی استراتژیک، استراتژیهای مناسب جهت SWOT مدیریت استراتژیک و استفاده از تکینک توسعه گردشگری این پلها انتخاب گردید. رویکرد این پژوهش توسعهای و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و برای تجزیه و تحلیل از نظر 40 نفر از کارشناسان گردشگری استان استفاده گردید. بدین ترتیب که، ابتدا (S.W.O.T) اطلاعات و تعیین وزن عوامل چهارگانه از محدوده مورد مطالعه بازدید به عمل آمد و متغیرهای مختلف محیط داخلی مورد بررسی قرارگرفت و قوتها و ضعف های موجود شناسایی شد. سپس به منظور تعیین فرصت ها و تهدیدهای موجود، متغیرهای مختلف محیط خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت در نتیجه پس از مطالعات و انجام محاسبات مشخص شد محدوده مورد مطالعه با 24 نقطه قوت و امتیاز وزنی 395/3 در برابر 19 نقطه ضعف و امتیاز وزنی 739/2 و 14 تهدید و امتیاز وزنی 697/2 و 20 فرصت با امتیاز وزنی 293/3 توانمندی نسبتاً بالایی برای توسعه گردشگری پل دارد ولی ضعف ها و تهدیدهای موجود مانع از بالفعل شدن این توانمندی ها گردیده است. در پایان نیز برای توسعه گردشگری پل در این محدوده راهبردهای مختلف تهاجمی بازنگری و تدافعی و تنوعی پیشنهاد شده است

لینک کمکی