بررسي جامعه شناختي تاثير رسانه ها درحفاظت ازمحيط زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي جامعه شناختي تاثير رسانه ها درحفاظت ازمحيط زيست :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

امروزه، رسانه ها صرفاً به عنوان یکی از نهادهای فرهنگی و اجتماعی و موثر بر دیگر قلمروها تلقی نمی شوند، بلکه فضا و چارچوبی فراهم می آورند که فرهنگ، سیاست و اجتماع در آن جریان می یابد. به این معنا که به گونه ای که تقسیمبندی ها و گونه سازی های تاریخی و اجتماعی عمدتاً حول محور ارتباطات و رسانه شکل می گیرد . کمک رسانه ها در تهییج افکار عمومی به سود محیط زیست تهییج، ترغیب و تشویق افکار عمومی در مخالفت یا موافقت با سیاست یا برنامه ای، مهمترین سلاح در یکی دو قرن گذشته در دست سیاستمداران بوده اند. بحث مربوط به نگهداری از محیط زیستبرای نخستین بار در رسانه های آمریکا مورد توجه قرار گرفت. محیط زیستگرایان در استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی جدید به ویژه اینترنت پیشروبوده اند و آنها را به عنوان ابزارهای سازماندهی و بسیج به کار گرفته اند. مثلا ائتلافی از گروههای محیط زیستی آمریکا، کانادا و شیلی متشکل از سازمانهایی مثل دوستان زمین، باشگاه سییرا، صلح سبز، مدافعان حیات وحش، انجمن قانون محیط زیست کانادا، و سازمانهایی دیگر شکل گرفت . تردیدی نیست که در توسعه حقوقمحیط زیست رسانه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. انتشار کتاب بهار خاموش در سال 1692 سرآغاز جنبشهای زیستمحیطی در سراسر جهان شد. بهر حال در زمینه توجه رسانه به مقوله محیط زیست کشور آمریکا از پیشگامان است. نیز از پوشش اخبار رسانه های آن کشور به بررسی حتی در فاصله سالهای 1692 سلامت عمومی ومسائل مربوط به -حفاظت و نگهداری اختصاص یافته بود. نگرانیهای از تخریب محیط زیست بارها در رسانه های خبری آن روزهای آمریکا بخش مهمی را به خود اختصاص داده بود.

لینک کمکی