بررسي رابطه خشکسالي باتوفانهاي گردوغبار مطالعه موردي: تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه خشکسالي باتوفانهاي گردوغبار مطالعه موردي: تبريز :


تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

یکی ازمشکلات مهم درمناطق غرب کشور درسالهای اخیر شکل گیری طوفان و گردوغبار است که یکی ازمهمترین دلایل آن میتواند خشک شدن دریاچه ارومیه باشد دراین مقاله به منظور شناسایی بادهای توفان زا و فرساینده داده های اقلیمی بارندگی و تعداد روزهای گردوغبار ایستگاه سینوپتیک تبریز طی دوره اماری 60ساله 1330-89 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت لذا به منظور بررسی اثرات خشکسالی برطوفانهای گردوغبار ازروش مقایسه ای دو شاخص تعدادروزهای طوفانی DDI و شاخص بارندگی استاندارد SPI بهره گرفته شد نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل نمودارهای حاصل ازهردوشاخص نشان داد که روند تغییرات نمودارهی هردوشاخص DDI و sPI نشان دهنده این است که خشکسالی تا قبل ازسال 1378تاثیری بربروز پدیده گردوغبار نداشته است اما که ازسال 1378 به بعد باکاهش میزان بارندگی منطقه نسبت به میانگین بارندگی سالانه و به تبع آن وقوع خشکسالی درمنطقه براین پدیده تاثیر بسزایی داشته که باید اقداماتی بویژه ازلحاظ کشاورزی درمنطقه اجرا شود

لینک کمکی