بررسي رابطه ي بين گردشگري پايدارومحيط زيست بااستفاده ازتکنيک SWOT و AHP نمونه موردي: پاک کوهستاني گنجنامه همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه ي بين گردشگري پايدارومحيط زيست بااستفاده ازتکنيک SWOT و AHP نمونه موردي: پاک کوهستاني گنجنامه همدان :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

رشد و گسترش شهرنشینی در دنیای امروز، از طرفی موجب رشد و توسعه ی زندگی بشر و از طرفی دیگر موجب کاهش ظرفیت ها و امکانات زندگی برای شهرنشینان و سلب آسایش و آرامش آن ها در بیشتر شهرهای بزرگ گردیده. به همین جهت شهرنشینان به دنبال گریزگاهی هستند تا این آسایش را برای مدت کوتاهی هم که شده برای خود فراهم کنند. سفر و گردشگری یکی از این نمونه هاست که امروزه همراه با رشد شهرنشینی، نرخ رشد فزاینده ای را به خود اختصاص داده است. (WTO) سازمان جهانی گردشگری پیش بینی نموده است که در هر 4 سال گردشگری داخای تا 210 درصد رشد داشته باشد. یافته های موجود نشان می دهد که بیشترین قسمت از این رشد در بخش اکوتوریسم بوقوع پیوسته و به طور کلی در آینده رشد این بخش بین 30-10 درصد خواهد بود. بدین ترتیب شمار طبیعت گردان از 7 درصد به 20 درصد خواهد رسید. محیط های طبیعی سهم بسزایی را بین جاذبه های گردشگری بزرگترین شهرهای گردشگر پذیر دنیا دارند. ولی متاسفانه گردشگری پایدار کمتر مورد توجه قرار گرفته و در مقابل تنها رویکرد مدرنیستی که مدافع سود حداکثری است، بر این صنعت چیره شده. به همین جهت در این پژوهش به بررسی رابطه ی بین گردشگری طبیعی و محیط زیست با نمونه ی موردی پارک کوهستانی گنجنامه ی همدان که به عنوان یک جاذبه ی تاریخی- طبیعی شناخته شده است، پرداخته ایم. هدف پژوهش سعی در بررسی چگونگی تاثیر طبیعت گردی بر محیط زیست و همچنین شناخت کاستی های آن در نیل به پایداری است

لینک کمکی