برنامه ريزي و سرمايه گذاري واقع گرايانه در راستاي ايمن سازي و کاهش خطرات زلزله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن برنامه ريزي و سرمايه گذاري واقع گرايانه در راستاي ايمن سازي و کاهش خطرات زلزله :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

توجه به توسعه ایمنی و سرمایه گذاری در راستای کاهش بلایای طبیعی یکی از مهمترین دستاوردهای محافظت از محیط زیست است. رخدادهای طبیعی نظیر زلزله به ویژه در کشور لرزه خیز ایران نیاز به توجه گسترده به طرحها ی توسعه کاهش آسیبپذیری و تقویت تمرکز قابل توجه به نان را بیشتر می کند. رخداد زلزله ها و دیدگاه های اقتصادی اجتماعی سازمانی و فنی کارامد در خصوص کاهش خطر آنها توسط استفاده از ابزارهای استاندارد در طراحی و اجرای پروژه ها ی ارزیابی و اسیب پذیری خطر حاصل می شود. تجزیه و تحلیل و راه حل های مربوط به خطرات ناشی از زلزله ها در محیط زیست منجر به تولید اطلاعاتدقیق در مورد ماهیت و سطح خطر و در نهایت افزایش اطمینان به اقدامات کاهش خطر می شود. این مهم در صورت اختصاص بودجه و سرمایه گذاری مالی، سیاسی و ملیاتی کلان به ویژه در مناطق لرزه ای پرخطر راهگشا خواهد بود . باحمایت ملی از توسعه طرحهای کاهش خطر زلزله نتیجه اثر بخش کاهش سیب پذیری واقع گرایانه و اگاهانه به طور سیستماتیک درکشور نمایان خواهد شد. همچنین در صورت تمدید با برنامه اقدامات کاهش خطر، کشور به سمت ایمنی هدفمند و نظم یافته سوق پیدا خواهد کرد.

لینک کمکی