بومي گرايي در تدوين چک ليست هاي طراحي معماري مسکن مقرون به صرفه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بومي گرايي در تدوين چک ليست هاي طراحي معماري مسکن مقرون به صرفه :


تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

مسکن یکی از نیازهای اساسی بشر می باشد. امروزه دستیابی به این نیاز با توجه به رشد فزاینده جمعیت و پیچیدگی های آن تاحدودی مشکل می نماید. در مبحث مسکن، قیمت تمام شده یکی از عوامل تعیین کننده در بهره گیری از این نیاز می باشد، لذامسکن مقرون به صرفه اهمیت ویژه ای می یابد. در سال های اخیر ایران برنامه های متعددی در زمینه بهره مندی اقشار مختلف به خصوص افراد با درآمد متوسط و رو به پایینطرح ریزی نموده و این امر افزایش ساخت و ساز در این حوزه را در پی داشته است. در این بین بهره گیری از معماری بومی ایرانی که در طول قرون و اعصار نسل به نسل منتقل گشته و امروزی نمودن الگوهای آن می تواند به بهبود وضعیت کنونی معماری کشورعزیزمان کمک نماید. این پژوهش برآن است تا با شناخت ویژگی های تاثیرگذار معماری بومی و نیازهای ساکنین، نوعی از مسکن مقرون به صرفه راالگویابی کند که راهگشای دغدغه حاضر در بخش مسکن باشد. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و در انجام آن از روش جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعه کتابخانه ای اسنادی و مصاحبه استفاده شده است. نتایج حاصل از این است که با استفاده از روش ها و الگوهای کاربردی معماری بومی در سه حوزه زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی برای طراحی مسکن مقرون به صرفه، می توان به نیازهای ساکنین این گونه مسکن پاسخ مناسب داد.

لینک کمکی