به سوي رويکرد شهروندي فرهنگي در مديريت شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن به سوي رويکرد شهروندي فرهنگي در مديريت شهري :


تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

شهروندی دارای بنیان های فرهنگی است که مجموعه ای از ارزش های اجتماعی مانند مساوات طلبی، آزادی، فردگرایی، مردم سالاری و مسولیت پذیری مدنی را در بر می گیرد. از سوی دیگر شهروندی با مجموعه فرهنگ نیز هم پیوند است زیرا هم دولتها و هم شهروندان هر یک به گونه های متفاوت از فرهنگ برای سامان بخشی و تحقق هدف های خود بهره می جویند.شهروندی فرهنگی، درواقع توجه به عامه مردم و در نظر گرفتن معنایی همه شمول از فرهنگ است. این توجه به معنای عمومی و عامه فرهنگ ناشی از رویکرد دموکراتیک غالب در سنت شهروندی است، در این میان اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهری درمدیریت شهری و نیز رابطه و نسبت مدیریت شهری و حقوق شهروندان مشخص می شود . بنابراین نقش مدیریت شهری که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت و حقوق شهری و فرهنگ شهروندی است، اهمیت خاصی پیدا خواهد کرد.

لینک کمکی