به کارگيري نماي دوپوسته راهکاري براي دستيابي به يکي از اصول اساسي در معماري پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن به کارگيري نماي دوپوسته راهکاري براي دستيابي به يکي از اصول اساسي در معماري پايدار :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین مقولات مورد بحث در دنیای امروز که همواره در محافل علمی جهان مورد بحث و کاوش است، مدیریت انرژی، ساخت و ساز همساز با اقلیم و درپی آن شکل گیری توسعه پایدار می باشد و راه حل های مختلفی جهت دستیابی به این مهم ارائه گردیدهاست. طبعاً حفظ منابع طبیعی عدم آلودگی محیط زیست، حداقل مصرف انرژی های فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیعی از طریقتدابیر شهرسازی و معماری از موارد مهم در طراحی و ساخت بوده و باید موردتوجه و اجرا توسط طراحان و مجریان قرارگیرد. معماریپایدار یکی از جریانهای مهم معماری معاصر است جریانی که عکس العمل منطقی دربرابر مسائل و مشکلات بوجود آمده عصرصنعت بهشمار می رود کاهش مصرف منابع غیرقابل بازگشت که موجب آلودگی محیط زیست می گردند مستلزم اعمال راه حل های جدید بارویکردمعماری پایدار است استفاده درست از نور و انرژی خورشید درساختمان ها یکی از اساسی ترین پایه های استفاده بهینه از انرژی درمعماری است نماهای دوپوسته یکی از تدابیری است که می توان به کمک آن گرما سرما نور و باد و همچنین سروصدای بیرون راتنظیم نمود و راحتی و رفاه ساکنین را بدون اتلاف انرژی فراهم کرد تکنولوژی نمای دوپوسته اغلب برای ساختمان هایی با هدفاستفاده حداکثر از انرژی های تجدیدپذیر کاربرد دارد بنابراین تعداد این گونه ساختمان ها رو به افزایش است و موفقیت این نماها به علت عدم استفاده ازانرژی های فناپذیر بهره اقتصادی بلندمدت و نمای یکپارچه و زیبا می باشد دراین مقاله به مفهوم معماری پایدار و سیستم نمای دوپوسته که یکی از راهکارهای رسیدن به طراحی معماری پایدار است، پرداخته خواهد شد.

لینک کمکی