کرسي الگويي پايدار درمعماري بومي و سنتي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن کرسي الگويي پايدار درمعماري بومي و سنتي ايران :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پیشینیان ما بدون آشنایی با الفبای پایداری مدرن سعی در ابداع روشهای برای همسازی با محیط پیرامونی بوداند. کرسی، بادگیرها، آب انبار ها، یخچال ها و شودان نمونه های از این تلاشها در این راستاست. با توجه به مشکلات زیست محیطی پیش آمده در عصر حاضر برماست که با استفاده از تجربیات گذشتگان و ارزیابی آن با شرایط امروز، در برخورد با این مسئله گامی رو به جلو برداریم. یکی از این تجربه ها کرسی است که در این مقاله سعی شده به بررسی آن پرداخته شود. از این رو نگارنده تلاش نموده با استفاده از روش مشاهده مستقیم و تلفیق آن با روش تحلیلی توصیفی متکی بر منابع اسنادی و کتابخانه ای، اطلاعات لازم را در چارچوب پژوهشی ارائه نماید.پس از انجام مطالعات تلاش گردید با کرسی به عنوان یک سیستم پایدار برخورد نموده و از نظر معیارهای پایداری مورد بررسی قرار گیرد. از نتایج بدست آمده از این پژوهش می توان به شناخت جنبه های محیطی، اجتماعی و اقتصادی کرسی به عنوان الگویی پایدار اشاره نمود.

لینک کمکی