کنترل معيار شکست لولهGRP مدفون تحت اثر امواج زلزله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن کنترل معيار شکست لولهGRP مدفون تحت اثر امواج زلزله :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

کاربردی ترین سامانه های شریان های حیاتی، خطوط لوله مدفون می باشند که به طور وسیعی از آنها در صنعت و توسعه سیستم های شهری استفاده شده،که تحت اثر انتشار امواج زلزله قرار میگیرند. در این پژوهش به بررسی معیار شکستلوله های GRP مدفون تحت اثر انتشار امواج زلزله پرداخته خواهد شد. در این راستا ابتدا لوله در آزمایشگاه بر اساس استاندارد ASTM D2412 بارگذاری شد و نمودار نیرو- جابجایی آن تا لحظه شکست ترسیم شد. سپس مدل سازی عددی توسط نرم افزار آباکوس انجام شد و نتایج آزمایشگاه با دقت بسیار بالایی به دست آمد، تحلیل های متعددیانجام شد و کرنش محوری لحظه شکست برای لوله های مختلف محاسبه شد. سپس لوله GRP در انواع مختلف خاکمدل سازی شد و تحت اثر انتشار امواج زلزله قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که اگر میزان شتاب زیاد باشد منجر به شکست کامل لوله GRP می شود

لینک کمکی