استقرار سيستم بودجه بندي بر مبناي عملکرد درشرکت آب و فاضلاب روستايي استان اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن استقرار سيستم بودجه بندي بر مبناي عملکرد درشرکت آب و فاضلاب روستايي استان اردبيل :


تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر ارائه الگوی مناسب برای استقرار سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد (PBB) درشرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل می باشد. در این تحقیق به منظور گرد آوری داده های مورد نیاز، صورت های مالی حسابرسی شده به همراه یادداشت های توضیحی,اطلاعات موجود در سیستم حسابداری نوسا , موافقتنامه ها و اطلاعات بودجه ای شرکت آب و فاضلاب روستایی اردبیل و برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است . همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده این است که اجرای بودجه بندی بر مبنای عملکرد امری ضروری است و در این رابطه هزینه یابی بر مبنای فعالیت ابزار مناسبی است.

لینک کمکی