مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از تصادفات با عابرين پياده در کشورهاي ايران ،انگليس و فرانسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از تصادفات با عابرين پياده در کشورهاي ايران ،انگليس و فرانسه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر مطالعه تطبیقی و تعیین مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده درکشور ایران، انگلیس و فرانسه می باشد .در این تحقیق از روش کتابخانه ای و اسنادی برای جمعآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که ازسال 1985 در فرانسه قواعد مسئولیت مطلق در تصادفات با عابرین پیاده حاکم شده و حمایت قابلتوجهی از زیاندیدگان علی الخصوص اشخاص زیر 16 سال و بیش از هفتاد سال و افراد دارای بیش از80 درصد معلولیت قائل شده در حالیکه در انگلیس عمدتاً به مقررات سنتی تقصیر در این مورداستناد می کنند و دراین ارتباط دادگاه ها تنها استاندارد بالایی برای مراقبت از عابرین قائل می شوند ودر حقوق ایران قانونگذار در این قبیل حوادث از قواعد عام مسئولیت مدنی عدول کرده و در اینخصوص احکام خاصی مقرر نموده و با تصویب ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89در راستای جبران خسارت زیان دیده گام برداشته است.

لینک کمکی