مطالعه رفتاري همزمان تقاضاي سفر و مد سفر پس از وقوع زلزله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مطالعه رفتاري همزمان تقاضاي سفر و مد سفر پس از وقوع زلزله :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

با توجه به اثرات خاص وقوع بحران بر تقاضای حمل و نقل، نظیر هجوم تقاضا به شبکه در دوره زمانیکوتاه و رفتار آشوبناک استفادهکنندگان شبکه حمل و نقل، بررسی رفتار ترافیکی انسانها در شرایطبحران امری ضروری است. بدین منظور در این تحقیق، عوامل مؤثر بر رفتار ترافیکی افراد و همچنینمد سفر آنها تحت 2 سناریو زلزله (شدت متوسط و زیاد) مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج اینمطالعه، بر اساس تحلیل آماری پرسشنامههای پرشده بصورت حضوری، توسط 364 نفر از افراد شاغلدر منطقه 10 شهرداری تهران بدست آمده است. سفرها پس از زلزله با 4 هدف امدادرسانی، بازگشتنبه خانه، تخلیه منطقه و پناه بردن به محل امن و سایر تعریف شده است. مد سفر نیز به 4 دستهپیاده، وسیله نقلیه عمومی، شخصی و موتور تقسیم بندی شده است . نتایج بدست آمده از آما رتوصیفی، فاکتورهای مؤثر در انتخاب هر هدف سفر و همچنین مد سفر را نشان می دهد . فاکتورهایجنسیت، شدت زلزله و زمان سفر، از مهمترین عوامل مؤثر بر انتخاب هدف سفر امدادرسانی پس اززلزله در یک روز کاری بوده و فاکتورهای تعداد افراد خانواده و سن افراد نیز در انتخاب هدف سفر تخلیه منطقه و پناه بردن به محل امن مؤثر بوده است.

لینک کمکی