مطالعه ظرفيت در محدوده همگراي راههاي جانبي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مطالعه ظرفيت در محدوده همگراي راههاي جانبي در ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

بمنظور تفکیک جریان پرسرعت جاده ها و راه های شریانی از جریان ترافیک محلی، از راه های جانبی(Frontage Roads) استفاده میگردد. بر اساس تحقیقات انستیتو حمل و نقل تگزاس، در تعیین سرعت حرکت متوسط در راه جانبی علاوه بر تاخیر کنترلی چراغ راهنمایی انتهای قطعه، تاخیر ناشی از محدوده اتصال رابط ورودی به راه جانبی نیز باید در نظر گرفته شود. در این پژوهش ، پس ازبرداشت تصاویر ویدئویی از یک مقطع محدوده همگرای واقع در راه جانب ی بزرگراه شهید لشگری ،اقدام به بررسی رفتار رانندگان و برداشت اطلاعات ترافیکی مانند سرعت وسائل نقلیه در مقطعبالادست و پایین دست محدوده و سرفاصله وسائل نقلیه در رابط ورودی به راه جانبی شده است. سپسبر مبنای اطلاعات بدست آمده، برازش توزیع های مختلف به سرفاصله وسائل نقلی ه در رابط ورود ی و همچنین تعیین متغیرهای اصلی مدل های ظرفیت تئوری پذ یرش سرفاصله (Gap Acceptance Theory) مدنظر قرار گرفته است. در نهایت چهار مدل ظرفیت برای محدوده همگرای راه جانبی ارائه و با بهره گیری از آزمون های آماری، مدل برتر در بین مدلهای مذکور که بیشترین انطباق با شرایط کشور را داشته باشد، تعیین گردیده است.

لینک کمکی