مکان گزيني بهينه پارکينگ هاي شهر تهران به کمک روش ANP), AHP) و مدل ويکور در محيط GIS؛ مطالعه موردي: منطقه 6 و 12 شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مکان گزيني بهينه پارکينگ هاي شهر تهران به کمک روش ANP), AHP) و مدل ويکور در محيط GIS؛ مطالعه موردي: منطقه 6 و 12 شهر تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

امروزه معضل کمبود محل توقف وسایل نقلیه مخصوصا در مناطقی که در مرکز شهر هستند،گریبانگیر شهرهای بزرگ شده اند. با در نظر گرفتن پارکینگ به عنوان یکی از سه عنصر اصلیحمل ونقل شهری نیاز به توجه به مکانیابی مناسب این عنصر شهری بیش از پیش احساس می شود .شهر تهران به عنوان پایتخت ایران نیز گریبانگیر مشکل پارکینگ های شهری است مخصوصا درمناطق مرکزی از جمله منطقه 6 و 12 این شهر که میزان جذب سفر بالایی نسبت به سایر مناطقدارا هستند. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان ابزاری مناسب برای مکانیابی عناصر مختلف شهری شناخته شده است. در این مقاله به شناسایی معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ های شهری و سپس به کمک GIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) به مکانگزینی بهینه پارکینگ های طبقاتی در دو منطقه 6 و 12 تهران پرداخته شده است و درنهایت با استفاده از مدل VIKOR و نتایج حاصل از مدل (AHP) مناطق مناسب مشخص شده اولویت بندی شده و مناسبترین محل ها مشخص شده است.

لینک کمکی