مکان يابي ايستگاه هاي اشتراک دوچرخه با استفاده از مجموعه احاطه گر مطالعه موردي منطقه مرکزي شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مکان يابي ايستگاه هاي اشتراک دوچرخه با استفاده از مجموعه احاطه گر مطالعه موردي منطقه مرکزي شهر اصفهان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

تخصیص امکانات به طوری که تمام منطقه مورد نظر با کمترین هزینه تحت پوشش قرار بگیرد، یکی ازمسایل اساسی برنامه ریزی حمل و نقل است. این مساله معادل مفهوم احاطه گری در گراف است. هدفاز انجام این پژوهش استفاده از قابلیت های این مفهوم در مکان یابی ایستگاه های دوچرخه در سطحشهر اصفهان بوده است. با احتساب تقاطع های اصلی به عنوان رأس و خیابان های اصلی به عنوان یال،گراف شهر اصفهان محاسبه شده و مجموعه احاطه گر این گراف تعیین شده است. در الگوریتم مورداستفاده سعی شده است تعداد رئوس مجموعه احاطه به حداقل برسد. با در نظر گرفتن 39 رأس برایاین مجموعه 588 جواب به دست آمد. بمنظور انتخاب یک جواب نهایی،معیارهای تعداد تکرار درجواب های مختلف، میزان تردد در ساعت اوج، نزدیکی به ایستگاه مترو نیز در نظر گرفته شد. بر ایناساس تعدادی مکان برای احداث ایستگاه های اشتراک دوچرخه پیشنهاد شده است.

لینک کمکی