ميزان تاثير افزايش جريمه هاي راهنمايي و رانندگي بر تخلفات رانندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ميزان تاثير افزايش جريمه هاي راهنمايي و رانندگي بر تخلفات رانندگي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

تصادفات ترافیکی یکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات جانی و مالی بوده و آثار سنگیناجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن، به شدت جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده است . به نظر میرسد میزان تخلفات رانندگی، به عنوان یکی از مهمترین دلایل کاهش ایمنی و ایجاد نابسامانیوضعیت ترافیک و بروز تصادفات رانندگی با جریمه های راهنمایی و رانندگی مرتبط است . در اینپژوهش تخلفات رانندگی به عنوان یک موضوع اپیدمی در نطر گرفته شده و سعی شده است تا یکمدل ریاضی اپیدمیولوژیک برای تعیین میزان تاثیر افزایش جریمه های راهنمایی و رانندگی برتخلفات رانندگی ارائه گردد. پارامترها و داده های این تحقیق از طریق نمونه گیری آماری به روشتصادفی با مراجعه به اداره کل راهنمایی و رانندگی مشهد بدست آمده اند. هدف از انجام این تحقیقساخت یک مدل ریاضی می باشد که می تواند میزان تخلفات رانندگی را در سال های آینده پیشبینی کند.

لینک کمکی