بررسي عوامل موثر بر بهره وري نيروهاي آموزشي در آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عوامل موثر بر بهره وري نيروهاي آموزشي در آموزش و پرورش :


تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

، بهره وری عبارت است از نسبت بین مجموعه خروجی های یک سیستم به ورودی های آن. در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا به طور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد: بهره وی حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول (ستانده) بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید.بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد.بسیاری از صاحبنظران معتقدند که از میان این سه عامل نیروی انسانی نقش مهمتر و موثرتری را پیشبرد اهداف سازمان ایفا می کند. طبق تحقیقات انجام شده ، اکثر دانشمندان در علوم مدیریت و بهره وری سه عامل را برای بهره وری نیروی انسانی معرفی نموده اند ، خواستن و توانستن و امکان داشتنرا معرفی کرده اند. خواستن ، انگیزش انسان را منعکس می کند ؛ توانستن با توانائی های تخصصی ، فیزیکی و روحی انسان مرتبط است (که قسمت اعظم ان به اموزش نیروی انسانی بر می گردد) و امکان داشتن این عامل خارجی به سازمان که باید امکانات مورد نیاز را فراهم کند مربوط می شود .در این مقاله سعی شده است با توجه به مصاحبه هایی که با 15 معلم در مقطع ابتدایی مشغول به خدمت درآموزش و پرورش استان فارس انجام شده ، به بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان آموزش و پرورش و ارائه پیشنهادهایی پرداخته شود.

لینک کمکی