بررسي فرصت ها و چالش هاي به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه هاي درسي آموزش عالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي فرصت ها و چالش هاي به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه هاي درسي آموزش عالي :


تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش اساسی در حوزه های مختلف ایفا می کند. یکی از حوزه هایی که با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات، دچار تحول اساسی شده، حوزه آموزش عالی است. فرایند آموزش عالی در هر جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. دانشگاه ها یکی از مهمترین اجزای نهاد آموزشی می باشند که همگام با تحولات، تغییر می یابند. هدف از این پژوهش بررسی فرصت ها و چالش های حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های درسی آموزش عالی از دیدگاه متخصصان با توجه به الگوی تایلر (اهداف، محتوا، روشهای یاددهی یادگیری، ارزشیابی) می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت در دسته ی پژوهش های کیفی قرار گرفته است. جامعه پژوهش شامل اساتید دانشگاه های دولتی شهر تهران که نسبت به کارگیری فاوا در برنامه های درسی آموزش عالی شناخت و آگاهی کافی داشتند می باشد. شیوه نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی و نمونه گیری تا اشباع داده ها صورت گرفته است. پژوهشگر با استفاده از مصاحبه نیمه سازمان یافته به جمع آوری داده ها پرداخته است. داده های حاصل از مصاحبه به شیوه تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج به دست آمده از مصاحبه نشان می دهد که به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی دارای فرصت ها و چالش هایی است که اهم آن ها عبارت است از: فرصت ها: منعطف شدن اهداف برنامه های درسی آموزش عالی، گسترده شدن اهداف از سطح بوهی به سطح بین المللی، پرورش مهارتهای حل مساله و پرورش تفکر انتقادی، الکترونیکی و چند بعدی شدن محتوا، انطباق بیشتر محتوا با اهداف آموزشی، امکان دسترسی سریع به محتواهای مختلف، به کارگیری شیوه های نوین آموزش، فعال شدن بیشتر دانشجو، متنوع شدن اشکال ارزشیابی، خود ارزشیابی دانشجویان. چالشها: افزایش سر در گمی در برابر محتواهای مختلف کمرنگ شدن آزمونهای مداد کاغذی، عدم اعتماد کافی برای برگزاری آزمونهای آنلاین.

لینک کمکی