بررسي مباني فقهي کرامت وبرابري انسان درمقدمه ومواد اول ودوم اعلاميه جهاني حقوق بشر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي مباني فقهي کرامت وبرابري انسان درمقدمه ومواد اول ودوم اعلاميه جهاني حقوق بشر :


تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

بررسی ها و پژوهشها نشان میدهد که پاره ای از حقوق از جمله ،کرامت وبرابری انسانها در سرتا سر جهان ازحقوق ضروری بشر میباشد. درعصر حاضر این حقوق در دو دیدگاه اسلامی واعلامیه جهانی حقوق بشرمطرح ومورد توجه است.تبین مبانی فقهی وریشه یابی اعتقادی باعث نزدیکی دو دیدگاه به هم میباشد و باعث تعامل وتعالی بشر در سرتاسر جهان خواهد بود . درفقه امامیه کرامت وبرابری انسانها اهمیتی خاص دارد و اعلامیه جهانی حقوق بشرنیزدرمقدمه ،مواد اول ودوم برآن تاکید دارد وهر دو در پی احیاء کرامت انسانی ،ودر مسیر مقابله با متجاوزان به حقوق انسانی ومخلوقات شریف پروردگارند.این مقاله با دیدگاه مثبت و به دور ازهرگونه جانبداری با استفاده از منابع فقهی (کتاب وسنت) ونظر اندیشمندان اسلامی با ارائه اسناد واقامه شواهد مبانی فقهی کرامت وبرابری انسانها را بیان می نماید وامیدبرآن دارد که ماحصل آن حقوق تطبیقی و نتیجه کاربردی آن ایجاد تفاهم و تعامل بین دو دیدگاه و به جریان انداختن آنها در مسیر حمایت از حقوق انسانها وحفظ کرامت بندگان خدا و تخفیف آلام بشری باشد.

لینک کمکی