مديريت فرآيند کسب و کار و تأثيز آن در بهبود عملکرد سازماني(با رويکرد به اتوماسيون اداري و بهينه سازي مصرف کاغذ در بانک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مديريت فرآيند کسب و کار و تأثيز آن در بهبود عملکرد سازماني(با رويکرد به اتوماسيون اداري و بهينه سازي مصرف کاغذ در بانک) :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و اقتصاد

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مدیریت فرایند کسب و کار BPM یک مفهوم کلی است. وهنوز بیشتر بعنوان یک تئوری طرح می باشداین منجر به مشکلاتی در شناسایی عوامل بحرانی موفقیت در برنامه های فرایند کسب وکار در حالت کلی و خاص می شود هدف از اینمطالعه؛ تاثیر بکارگیری روشهایی است که در عبور از بانکداری سنتی به بانکداری نوین؛ در ارائه خدمات مطلوب؛ افزایش عملکرد کارکنان؛ کاهش هزینه ها بهبود فعالیتها و تصمیمات سازمانی؛ و در نهایت افزایش میزان رضایتمندی مشتریان موثر می باشد در این پژوهش از منظر راه حل های نرم افزاری به موضوع بهبود و تسریع مدیریت و فرآیند انجام کار پرداخته شده که با توجه به انعطاف پذیری و دقت و سرعت بیشتر نسبت به سیستمهای سنتی در حل مشکلات و کارآمدی سازمانها به یکی از وظایف اصلی در مدیریت اجرایی سازمانها بدل شده است.

لینک کمکی