مروري بر چابکي سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مروري بر چابکي سازماني :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و اقتصاد

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در بازار رقابتی؛ نیازمبرمی به توسعه و بهبود انعطاف پذیری و نیز پاسخگویی سازمان وجود دارد. امروزه بسیاری از سازمانها و شرکتها با رقابت فزاینده پایدار و نامطئنی روبه روهستند. که به واسطه نوآوری های تکنولوژی تغییر محیطهای بازاری و نیازهای در حال تغییر مشتریان شدت یافته است. این وضعیت بحرانی موجب اصلاحات عمده ای در چشم انداز استراتژیک سازمان اولویتهای کسب و کار و باز بینی مدلهای سنتی و حتی مدلها نسبتا معاصر شده است. از این رو یکی از راه های پاسخگویی به این عوامل تغییر و تحول سازمانی چابکی Agility است. در واقع چابکی به عنوان پاردایم جدید برای مهندسی سازمانها و بنگاه های رقابتی است در این مقاله به بیان تعریفها و ویژگیهاو مضامین کلیدی پاردایم جدیدی برای مهندسی سازمانها و بنگاه های رقابتی است. دراین مقاله به بیان تعریفها ویژگی های و مضامین کلیدی پاردایم چابکی پرداخته می شود تا این کار مقدمه ای برای تلاشها و پژوهشهای آتی محققان و دست اندرکاران اجرایی باشد.

لینک کمکی