مروري بر چالشها و عوامل موثر بر اعتماد سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مروري بر چالشها و عوامل موثر بر اعتماد سازماني :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و اقتصاد

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در دنیای مملو از پیچیدگی و تغییر و تحول امروز؛ سطح رقابت سازمانی همواره در حال افزایش است. بدیهی است که درعرصه رقابت جهانی سازمانهای موفق ترعمل خواهند کرد. که بتوانند ساز وکارهای مثبت را در رقابت پیش روی روی خود بهتر به منصه ظهور برسانند . اعتماد؛ یکموضوع بسیار پیچیده و یک پدیده چند بعدی می باشد که بر روابط بین افراد اثر می گذارد. دراین مقاله مروری بر چالشها عوامل موثر بر اعتماد سازمانی را بامطالعه و بررسی کارهای تحقیقاتی انجام شده در این زمینه ارائه می دهیم.

لینک کمکی