مروري بر رفتار شهروندي سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مروري بر رفتار شهروندي سازماني :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و اقتصاد

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

ازجمله مفاهیم نسبتا جدیددرحوزه مدیریت سازمان ها شهروندی سازمان است تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتارشهروندی سازمانی انجام گرفت. بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند ولی اغلب نادیده گرفته میشدند. از عوامل اثرگذار بر آن می توان ویژگی های فردی کارکنان ویژگی های شغلی ویژگی های سازمانی و رفتارهای رهبری را برشمرد. در نهاین بررسی انجام شده کهبا مدیریت موثر و مستقیم کار مناسب میتوان شرایطی ایجاد کرد که افرادنقش خود را با کیفیت وکمیتی فراتر تعریف شده ایفا نموده و به عنوان شهروند سازمانی متخصص ومتعهد درراستای تامین انتظارت ذینفعان گام بردارند.

لینک کمکی