مسووليت اجتماعي و چالشهاي پيش روي آن در کسب و کارو سازمانها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مسووليت اجتماعي و چالشهاي پيش روي آن در کسب و کارو سازمانها :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و اقتصاد

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

مسئولیت اجتماعی شرکتها هابرای حکومتها جذاب است. زیراانها را قادر می سازد تلاشها برنامه ها و سیاست ها را جایگزین تکمیل یا قانونی کند ومکمل نقش سنتی دولت در تدوین سیاست گذاری اجتماعی کارا باشد. درادبیات سنتی مدیریت وظایفی چون برنامه ریزی؛ سازماندهی و نظارت برای مدیران مطرح گردید. مدیران امروز باید ابعاد اجتماعی و عمومی حرفه خود را شناخته و از آثار سازمان خود برای محیط اجتماعی خویش آگاه باشند. بنابراین دراینمقاله سعیمیشود به بررسی مسئولیت اجتماعی وتاثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی درسازمان پرداخته شود.

لینک کمکی