تعيين سهم مولفه هاي هوش هيجاني در پيش بيني حالات روان شناخت مثبت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تعيين سهم مولفه هاي هوش هيجاني در پيش بيني حالات روان شناخت مثبت :
نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

از آنجایی که در سال های اخیر بنیان حالات روان شناختی مثبت به عنوان متمم رویکردهای کمبود مدار مطرح شده است بر آن شدیم تا این شاخه جدید روان شناسی را که به مطالعه علمی نیرومندی های انسان نظر داردبیشتر مورد توجه قرار داده و به بررسی سهم مولفه های هوش هیجانی در پیش بینی حالات روان شناختی مثبت بپردازیم. نمونه آماری این تحقیق شامل 222 نفر از دانشجویان روان شناسی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامیواحد رودهن در سال تحصیلی 12 11 بودند که به شیوه نمونه برداری تصادفی خوشه ای مرحله ایی انتخاب - شدند.شرکت کنندگان پرسش نامه های: هوش هیجانی برادبری و گریورز ، پرسش نامه حالات روان شناختی مثبت رجایی و همکاران را تکمیل کردند. داده های پژوهش با استفاده از روش آماری رگرسیون چندگانه و نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان دادند: بین مولفه های هوش هیجانی ،مولفه خودآگاهی هیجانی) =0/464 (بیشترین مقدار پیش بینی کنندگی را با حالات روان شناختی مثبت نشان داد و مدیریت رابطه پیش بینی کنندگی معنا داری را نشان نداد

لینک کمکی